TeamOmbakbiru.Blogspot.com
this site the web

Gewang TOB ( Belum Balik Modal )

Ini adalah antara koleksi gewang TOB yang boleh dikatakan menang membeli kalah memakai

Gewang Boomber


Gewang Bakau


Gewang Hinomiya dan Matrik

Gewang Eupro


Gewang Yo Zuri

Gewang Strike Pro

Gewang Rapala

Gewang Halco

Selama beberapa tahun inilah antara koleksi TOB yang boleh dikatakan belum balik modal.Tapi sebagai pengewang,membeli gewang merupakan satu kewajipan.Namun ia haruslah dikawal dan ikut kemampuan